Mac-tips: Hva gjør du hvis installasjonen av macOS krasjer med feilmeldinger?

Hvis Macintosh-maskinen din installerer macOS med feilmeldinger, for eksempel «Forbereder å installere Hvis det oppstod en feil «eller» Installasjonen av macOS ikke kunne fortsette «, er problemløsing noen ganger lettere enn du tror. Ofte er bare feil innstillinger for dato og klokkeslett årsaken til denne oppførselen.

Under installasjonen kontrollerer macOS om dato og klokkeslettinnstillingene som er lagret på datamaskinen, er avgjørende. Hvis dette ikke er tilfelle, fordi datoen er tilbakestilt, for eksempel etter en maskinvarefeil (vanligvis 1. januar 2001), vil installasjonen bli avbrutt.

Hvis du fortsatt har et gammelt system på datamaskinen , starter igjen og korrigerer dato og klokkeslettinnstillinger via systeminnstillingene. Hvis du ikke har et operativsystem installert på Mac, må du prøve terminalen:

Hvis installasjonsprosessen åpner vinduet «MacOS Utilities», åpner du terminalen via «Utilities» -inngangen i menylinjen. Her kan du nå bruke kommandoen «dato» for å angi gjeldende dato og klokkeslett. For eksempel vil «dato 0124120018» være 24. januar 2018, nøyaktig kl 12.00. Merk at som vanlig på engelsk, er måneden før dagen, dvs. januar (01) – 24 – 12,00 (1200) – 2018 (18).